مشخصات فردی و زندگینامه
نام:على
نام خانوادگی:ابوترابی
نخصص ها:روانشناسی

زندگی نامه

 • تحصیلات حوزوی

  سال ورود به حوزه:1361
  میزان تحصیلات:6 سال خارج
  آخرین مدرک تحصیلی حوزوی:خارج
  ملبس می‌باشد
  اهم اساتید:مکارم- وحید- محقق داماد- خاتم- غروی
 • تحصیلات دانشگاهی

 • مقطع تحصیلی:فوق ليسانس
  رشته:روانشناسي باليني
  سال شروع تحصیل:1379
  دانشگاه:قم-مؤسسه امام خميني(ره)
  استاد:فياض - غروي - مصباح يزدي
  عنوان پایانامه:ملاك هاي بهنجاري و نابهنجاري در مكتب هاي روانشناسي و نقد آن
 • تدريس رواشناسي عمومي

  مکان:مؤسسه امام خميني(ره)
  شهر:قم
  سال یا مدت:4 واحد
 • تدريس نظام تربيتي اسلام

  مکان:مركز جهاني علوم اسلامي
  شهر:قم
  سال یا مدت:2 واحد
 • مشاوره

  مکان:مركز جهاني علوم اسلامي
  شهر:قم
  سال یا مدت:1377-1378
 • مشاوره

  مکان:مؤسسه امام خميني(ره)
  شهر:قم
  سال یا مدت:1379
 • عضو هيئت علمي

  مکان:مؤسسه امام خميني(ره)
  شهر:قم
  سال یا مدت:1380 به بعد
 • زبان های خارجی
 • انگلیسی

  مطالعه و تحقیق:خوب
  ترجمه:خوب