ماهیت و ملاک های بهنجاری و نابهنجاری از نظر اسلام
53 بازدید
محل نشر: معرفت » فروردین 1382 - شماره 64 »(16 صفحه - از 60 تا 75)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده مکتب‏های مختلف روان‏شناسی و نظریه‏پردازان روان‏شناس، رفتارهایی را به عنوان رفتار بهنجار و نابهنجار معرفی کرده و تعریف خاصی را برای شخصیت سالم و غیرسالم ارائه نموده‏اند. در واقع هرگونه تعریف از شخصیت و رفتار بهنجار و نابهنجار برخاسته از نحوه نگرش آن مکتب‏ها و نظریه‏پردازان به انسان و ساختار وجودی اوست. دین اسلام با توجه به نگاه خاصّ و مترقی آن نسبت به انسان در تعریف بهنجاری دیدگاه ویژه‏ای دارد. از این‏رو، برای دریافت ماهیت بهنجاری و نابهنجاری و تعریف آن‏ها باید انسان را از منظر اسلام بررسی نمود. شناخت فطرت و حقیقت وجودی وی، گرایش و انگیزش‏های سرشتی و راه سعادت و کمال بشر دست‏یابی به کمال و خودشکوفایی از مواردی است که برای شناخت انسان و طبیعت وی از نظر اسلام و در نتیجه ارائه مفهوم سلامتی و بهنجاری در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. در زمینه شناخت انسان، نمی‏توان از هدف آفرینش و گستره زندگی وی غفلت نمود. بنابراین، با بررسی و تعریف تمامی موارد فوق، می‏توان در ماهیت و تعریف بهنجاری و ملاک‏های آن از نظر اسلام ارائه نمود.